Методичне об’єднання вчителів математики, фізики, інформатики

Перша умова, якої треба дотримуватися у математиці, -

це бути точним, друга - бути ясним і, наскільки можливо,  простим.
Л.Карно

Математика й інформатика – дві освітні галузі, які є визначальними у підготовці особистості до життя у інформаційному суспільстві.

Проблема,  над  якою  працює методичне об’єднання:

Формування в учнів математичних знань  як невід’ємної складової загальної культури людини, необхідної умови її повноцінного життя в сучасному суспільстві.

Головним у своїй роботі вчителі МО вважають формування в учнів уміння аналізувати, встановлювати логічні зв’язки, узагальнювати, виділяти головне у навчальному матеріалі. Велику увагу вчителі приділяють між предметним зв’язкам, враховуючи те, що математика є інструментарієм у вивченні інших наук: фізики, хімії, біології, астрономії.

Методичне об’єднання нараховує 8 учителів:


-        Вербова Олена Володимирівна – вчитель математики, інформатики, спеціаліст вищої категорії;

-        Рузіна Наталія Олександрівна – вчитель математики, старший вчитель, спеціаліст вищої категорії;

-        Кундельська Людмила Володимирівна – вчитель, математики інформатики, старший вчитель, спеціаліст вищої категорії;

-        Юрченко Людмила Волрдимирівна - вчитель математики, спеціаліст І категорії;

-        Дерека Ірина Анатоліївна - вчитель математики, спеціаліст І категорії;

-        Степанюк Валентина Сергіївна – вчитель інформатики, спеціаліст І категорії;

-        Примак Катерина Олександрівна - вчитель математики, інформатики, спеціаліст ІІ категорії;

-        Дубська Тетяна Олександрівна –  вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель;

 

В основу роботи вчителів покладено особистісну педагогіку. Це дає можливість створювати умови для розвитку пізнавальної діяльності учнів, формування самостійності, варіативного мислення.  Використання мультимедійних презентацій, таблиць на уроках забезпечує наочність при вивченні, закріпленні й повторенні теоретичного матеріалу, розв’язуванні задач, формує чіткість і послідовність теоретичних викладок.

Вчителі МО працюють над проведенням методичних заходів спрямованих на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності; забезпечення міцного і свідомого оволодіння учнями системою знань і умінь; вдосконалення та модернізації уроку – як основної ланки навчального процесу.

Велику увагу вчителі МО надають поєднанню різних форм навчання, диференціації знань учнів, роботі з обдарованими дітьми. В позаурочний час проводяться індивідуальні заняття, консультації, підготовка дітей до участі у шкільних та міських олімпіадах з математики, фізики, інформатики. Учні школи є неодноразовими  переможцями  ІІ та ІІІ етапів Олімпіади з математики, фізики.

Всі класи та вчителі методичного об’єднання беруть участь у проведенні тижня математики, інформатики, фізики в рамках якого проводяться  відкриті позакласні заходи. Учням 5-7 класів особливо подобаються математичні турніри, конкурси, брей-ринги. Учні нашої школи беруть активну участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».

Під час проведення тижня самоврядування старшокласники мають змогу спробувати себе у ролі вчителя математики, показати свою підготовку та витримку, відчути відповідальність за процес і результат.

Паралельно з викладанням основного предмету, ми вчимо дітей бути щирими, людяними, любити свій край, свій народ. Дбаємо про формування пізнавальної активності, сприяємо всебічному розвитку учнів. 

 Друк  E-mail