погода Донецке
купить регистратор

Самоврядування

СТАТУТ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Правління Учнівського самоврядування від імені учнів школи, висловлюючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини-учня та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвинути і зміцнити демократію в суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед власною совістю, попереднім, нинішнім і майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут - основний закон Учнівського самоврядування школи.

Розділ І Загальні засади
Стаття 1. Учнівське самоврядування є добровільним об'єднанням учнів.
Стаття 2. Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей, створена людьми і для людей. Учні є людьми.
Стаття 3.Метою Учнівського самоврядування є формування в учнів почуття господаря школи, класу, вміння співпрацювати на принципах партнерства, гласності, демократизму.
Стаття 4. Основною мовою спілкування в школі є державна мова - українська. Учнівське самоврядування дбає про запровадження мови в усіх сферах діяльності школи.
Стаття 5. Учнівське самоврядування сприяє вивченню мов міжнародного спілкування.
Стаття 6. Учнівське самоврядування поєднує законодавчу, виконавчу і судову владу на засадах її поділу
Стаття 7. Символами Учнівського самоврядування є герб  та гімн школи.

Розділ ІІ  Права, свободи та обов’язки
Стаття 8. Усі учні школи є рівними у своїй гідності та правах.
Стаття 9. Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.
Стаття 10. Образою честі і гідності кожного, хто працює чи навчається в школі, є будь-які дії чи слова, що принижують честь, гідність іншої людини.
Стаття 11. Кожен учень має право на вільний розвиток своєї особистості, якщо при цьому не порушуються права і свободи інших людей.
Стаття 12. Кожен учень має обов’язки перед суспільством та школою.
Учень зобов’язаний:
- пройти курс навчання в школі;
- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
- виконувати вимоги вчителів з підготовки до уроків;
- дотримуватись норм та правил поведінки в школі.
Стаття 13. Учень має право, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву.
Стаття 14. Учень має право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів та переконань.
Стаття 15. Кожен учень має право на вільно збирати, зберігати, використовуючи та поширювати інформацію усно , письмово або в інший спосіб на свій вибір. Ця інформація не повинна порушувати честь та гідність кожного, хто навчається чи працює в школі.
Стаття 16. Кожен учень має право обирати профіль навчання, факультативи та додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії – на свій вибір.

 Друк 

женский журнал
cправочник лекарств