Організація освітнього процесу 2022-2023 нр

 Друк  E-mail

Ключові компетентності та критеріі оцінювання навчальних досягнень учнів