Робота соціального педагога

...

Соціальний педагог  спеціаліст, який організовує соціально-педагогічну діяльність з дітьми, молоддю та дорослими в різних соціокультурних середовищах (сім’я, навчальний заклад, трудовий колектив, дитячі та молодіжні об’єднання, клуби тощо) з метою створення  для них сприятливих умов соціалізації.

Мета діяльності соціального педагога:

створення сприятливих умов для особистісного розвитку людини (фізичного, соціального, духовно-морального, інтелектуального), надання йому комплексної соціально-псіхілого-педагогічної допомоги у саморозвитку та самореалізації в процесі соціалізації, а також захист людини у його життєвому просторі.

Завдання соціального педагога:·      

  •   Забезпечення, збереження і зміцнення фізичного, психологічного, соціального, морального здоров'я особистості;
  •    Формування моральної свідомості, моральних якостей, соціально значущих орієнтацій і установок у життєвому самовизначенні і моральної поведінки
  • Створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей та реалізації можливостей людини, його позитивного потенціалу в соціально корисних сферах життєдіяльності, попередження тупикових ситуацій в особистісному розвитку
  • Надання комплексної соціально-психолого-педагогічної допомоги і підтримки
  • Створення комфортного  виховного простору в мікросоціумі.

 

 Друк  E-mail