Психологічна служба

 

 

 

Хелемська Наталія Борисівна

 

Вища освіта

Черкаський національний університет

ім.. Б. Хмельницького, 2006

 

Спеціальність соціальна психологія

МАУП, 2007, практична психологія

Кваліфікаційна категорія

«спеціаліст другої категорії»

Задачі  психологічної  служби  школи:

  • створення сприятливого психологічного кліматув педагогічномута учнівському колективі;
  • створення умов для формування у дітей мотивації до самовиховання і саморозвитку;
  • у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;
  • у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дитини;
  • профілактика негативних явищі пропаганда здорового способу життя;
  • психологічне забезпечення допрофільногота профільного навчання учнів;
  • психологічний супровід випускниківдо та підчас зовнішнього незалежного оцінювання.

Основними видами діяльності психологічної служби школи  впродовж навчального рокує:

Психодіагностика - головне завдання цього напрямку полягає в оцінюванні психології та поведінки дітей у школі, складанні їх кваліфікованої психологічної характеристики, що базується на достовірних і надійних даних, отриманих у процесі психологічного дослідження.

Для забезпечення цих завдань шкільний психолог проводить такі діагностичні дослідження:

Ø  вивчення особливостей адаптації першокласників до навчання у школі та виявлення причин дезадаптації;

Ø  дослідження розвитку інтелектуальних здібностей учнів,тестування з метою виявлення академічних інтересів та нахилів учнів молодшої школи;

Ø  психодіагностика з метою вивчення адаптації п’ятикласників до навчання у старшій школі, вивчення мікроклімату в колективі, структури взаємодії, та розробка рекомендацій по його покращенню;

Ø  виявлення інтелектуальної обдарованості учнів;

Ø  психодіагностика дітей, що мають ознаки шкільної дезадаптації (зниження успішності, порушення поведінки, емоційна напруженість);

Ø  вивчення здібностей та інтересів учнів з метою їх профорієнтації та визначення з вибором профільного предмету;

Ø  проведення анкетування учнів, які обрали профільні предмети;

Ø  вивчення навчальних інтересів та здібностей учнів рівня розумового розвитку з метою надання рекомендацій вибору профілю навчання;

Ø  діагностика і психологічний аналіз сумісності напрямку профілю і навчальних інтересів та здібностей учнів;

Ø  діагностика готовності до навчання в школі майбутніх першокласників.

Проводяться   профілактично – просвітницькі заняття  серед підлітків 7 – 11 класів за такими темами:

Ø  «Шкідливі звички – загроза здоров’ю»,

Ø  «Стандарт особистості і індивідуальність»,

Ø  «Правила толерантного спілкування»,

Ø  «Учимось жити без конфліктів».

 

Для взаємодії та співпраці психолога з вчителями, проводяться засідання, наради та семінари:

Ø  «Труднощі першокласників в період адаптації»,

Ø  «Особливості адаптації п’ятикласників до навчання у старшій школі»,

Ø  «Особливості роботи з обдарованими дітьми»,

Ø  «Причини конфліктів у шкільному середовищі»,

Ø  «Впровадження мультипрофільного навчання в старших класах».

 

З метою створення атмосфери взаємодопомоги та співробітництва в роботі з батьками проводяться наради:

Ø  «Психологічна готовність дитини до шкільного навчання» для батьків1-х класів;

Ø  «Перехід дитини до навчання в старшій школі» для батьків 5-х класів.

Консультаційна робота психолога містить складання і формулювання психолого – педагогічних рекомендацій, що випливають із результатів проведеного психодіагностичного обстеження; проведення бесід з тими, хто потребує консультативної допомоги; роботу з учителями й батьками, з питань навчання та виховання, а також з інших актуальних питань.

При необхідності проводиться психологічна корекція з окремими групами учнів, з елементами психологічного тренінгу, а також індивідуальні і групові консультації для батьків та учнів.

Таким чином робота шкільного психолога, починаючи з моменту постановки проблеми і закінчуючи реалізацією рішень консиліуму, є одним циклом діяльності психолога.

Практичний психолог пройшла навчання та отримала сертифікати  за такими програмами:

Ø   «Корисні звички» та «Цікаво про корисне»,

Ø  «Тренінг для тренерів СПТ та просвітницько-профілактичних програм».

 Друк  E-mail