Методичне об’єднання вчителів української мови та літератури

Проблема, над якою працює методичне об’єднання: «Формування шляхом впровадження сучасних освітніх інноваційних та інформаційних технологій на уроках української мови та літератури національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє всіма засобами рідної мови у процесі комунікації».

Новаторство в роботі МО. Робота членів МО відзначається активним упровадженням інтерактивних технологій. Найчастіше використовуються методи: «прес», «аналіз джерел», «коло ідей», робота у творчих групах.

Методичне об’єднання нараховує 10 учителів української мови та літератури і світової літератури, з них:

  • вищої категорії - 8;
  • І категорії - 2;
  • учителів-методистів - 2;
  • старших учителів - 3.

Основною метою роботи учителів кафедри є формування національно свідомої багатої мовної особистості, яка вільно володіє всіма засобами рідної мови у процесі комунікації, відзначається свідомим ставленням до мови, високою мовною компетентністю.

На реалізацію цієї мети  направлена вся навчальна і позакласна діяльність.

Робота вчителів ШМО вчителів української мови і літератури спрямована на подальше вдосконалення педагогічної і методичної майстерності вчителів, їхнього науково-теоретичного рівня. Вчителі впроваджують у навчально-виховний процес інноваційні педагогічні технології, які започатковують нові зразки діяльності педагога, сприяють їх професійному зростанню. Це впливає на підвищення науково-теоретичного та методичного рівня викладання предметів гуманітарного циклу. 

Продовжено  роботу над проектом «Мова мого міста» на базі Інституту української мови. Учні під час навчальної практики під керівництвом вчителів вищої категорії Кривицької М.Т., Медведєвої Н.М. та Борковської С.В.  відвідують Інститут і займаються  науково-пошуковою роботою.

В основу роботи вчителів покладено особистісну педагогіку. Це дає можливість створювати умови для розвитку пізнавальної діяльності учнів, добирати такі методи навчання, які передбачають широке використання індивідуальних можливостей учнів, спрямовані на формування самостійності, варіативного мислення.  З цією метою застосовуються різні форми занять та прийоми діяльності учнів: уроки-семінари, уроки-змагання, робота в творчих групах, захист творчих проектів.

У своїй роботі кафедра гуманітарних дисциплін використовує інтерактивні методи навчання, особливу увагу приділяючи груповим та індивідуальним формам роботи. Учителі по-новому підходять до контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів. Серед таких методів – метод оцінювання власної відповіді з обґрунтуванням оцінки. Викладачі намагаються  працювати так, щоб уроки спонукали до постійного самовдосконалення та самовираження.

Окремо вивчається  питання «Рівень навчальних досягнень учнів 5-11 класів з поглибленим вивченням української мови і літератури». З цією метою в кінці кожного семестру проводяться моніторингові роботи, відвідуються та аналізуються  уроки.

Вчителі МО на уроках рідної мови  й літератури формують культуру писемного мовлення, мислення, проводять систематичну роботу з вивчення орфографії, орфоепії, фонетики, словотвору, морфології, синтаксису і пунктуації. На уроках розвиваються  навички всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. Це забезпечує покращення результативності під час викладання на уроці, а також спрямовує учнів на розвиток умінь слухати й розуміти сприйняте на слух, уміння говорити, спілкуватися, писати й сприйняти написане.

 Особлива увага в роботі приділяється удосконаленню форм і методів проведення уроків. Свою діяльність вчителі спрямовують на вироблення навичок грамотного письма та говоріння, побудову логічно-смислових зв’язків у висловлюванні й аналізі програмового матеріалу, пошук наукових інновацій , впровадження інтерактивних методик для творчої самореалізації учнів на уроках предметів гуманітарного циклу.

Всі класи та вчителі методичного об’єднання беруть участь у проведенні Тижня української мови та  Тижня української літератури, в рамках якого проводяться  конкурс читців поезій Т. Шевченка та В.А.Симоненка , відкриті позакласні заходи, присвячені вшануванню пам’яті поета Василя Симоненка, ім’я якого носить школа. 

Традиційними стали зустрічі з сучасними українськими письменниками: В.Барановим,

 Н. та А. Лапікурами,  Н.Вороніною.

Учні школи є неодноразовими  переможцями  ІІ та ІІІ етапів Олімпіади з української мови та літератури, Міжнародного конкурсу імені Петра Яцика, Міжнародного конкурсу імені Т.Г.Шевченка, Малої академії наук.

 Друк  E-mail