Урок технологій

Єдина річ, яку ми достеменно знаємо, – це наша цілковита непідготовленість до зіткнення зі складними проблемами майбутнього. Е. Джонс

Закрутний Микита, учень 10-А класу створив мультик для молодших школярів

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА - не можна сказати, що ти конче потрібна для життя, ти саме життя…Ти найбільше багатство на світі.                                                                   Антуан де Сент-Екзюпері

Енергія – головна проблема сучасності.

Кожен виток вгору по спіралі історичного розвитку супро- воджується вищим рівнем споживання енергії, загостренням екологічних проблем. я досить гостра тому, що має не тільки суто технічний характер. Слово “енергія” щодня вимовляють з екранів телевізорів, воно часто потрапляє на сторінки журналів і газет, а спеціальних видань – і поготів. Енергетична ситуація в окремих державах істотно впливає на життєвий рівень і культуру населення, по- значається на внутрішній і зовнішній політиці. Країни з недо- статніми енергетичними ресурсами докладають неабияких зусиль, щоб забезпечити себе хоча б найпотрібнішими джерела- ми енергії. Одна з найзагальніших властивостей енергії полягає в тому, що вона є основним мірилом руху матерії. Іншими словами, в тепловій енергії виробляється швидкий, безпосередній рух ато- мів і молекул, електричний струм є рухом електронів, механічна енергія – енергією рухомого тіла тощо.                                                                                              Таким чином, енергія нерозривно пов’язана з матерією й речовиною. Відповідно до знаного рівняння Ейнштейна :

Е=mc2 ,

де Е – повна енергія певного тіла,

m – його маса,

с – швидкість світла у вакуумі,

будь-якій кількості енергії тіла (системи тіл) відповідає певна маса і навпаки. Якщо до того ж пригадати закон перетворення і збереження енергії, то можна констатувати таке: енергія являє собою властивість матерії й тому вона, так само як і матерія, не може бути створена з нічого або знищена. Виникає питання: “Якщо енергія становить властивість будь-якої матерії, а матерії завжди досить, чому ж світ бореться з браком енергії?”. Відповідь проста: “Теорія підкріплюється практикою лише тоді, коли наука і техніка досягають відповідного рівня”. У даному випадку той рівень має бути таким, що за нього людина буде здатна одержувати енергію з будь-якої матерії в корисній формі, наприклад, у формі тепла або електрики. Це дасть змогу розв’язати всі енергетичні проблеми людства. Таке теоретичне припущення переконливо підтверджене всім перебігом розвитку ядерної енергетики, яка для одержання енергії в корисній формі вже використовує матерію, а саме – так звані подільні матеріали.

 Друк  E-mail