Звіт за квітень 2015

Уроки та виховні заходи, що були проведені в рамках проекту "Енергоефективні школи"  у квітні 2015 року

 

 

Дата проведения 06.04. 2015          Урок русского языка в 6-А классе

Тема: Новинки научного мира. Энергосбережение.

Цель урока:   узнать о новинках сохранение энергии, научные открытия и гаджеты экономящие энергию и деньги, развивать фонематический слух, технику чтения, стойкость и активность мозговой деятельности, усидчивость и терпение в изучение языковых единиц; прививать любознательность, стремление познавать новое, интерес к энергосбережению и эффективности использования тепла и пр.

Дата проведення: 08.04.2015                5-В клас

Перегляд фільму « Екологічні катастрофи»

Мета : навчати учнів захисту навколишнього середовища; виховання національної свідомості і свідомого відношення до проблеми енергозбереження, розвивати практичні навички  і вміння енергозбереження.

Дата проведення:  09.04.15  Урок Основи здоров’я  у 6-х класах

Тема:  Правила користування газовими приладами.

Мета:  оцінювати безпеку житлових помешкань; сприяти формування в учнів уявлень про види палива, які можуть використовуватися для отримання теплової енергії; знати родовища паливних ресурсів України та розуміти, яким чином тепло подається у будинки.

- розвивати навички безпеч­ного користування комунальними вигодами;

- виховувати дисциплінованість, уміння дотриму­ватися заходів безпеки.

Дата проведения 10.04.2015        Урок-игра по русскому языку в 6 – В классе

Тема: Книга полезных и экономных советов для каждого из нас

Цели урока: 

- узнать о новинках сохранение энергии, научные открытия и гаджеты экономящие энергию и деньги, - развивать фонематический слух, технику чтения, стойкость и активность мозговой деятельности, усидчивость и терпение в изучение языковых единиц;

- прививать любознательность, стремление познавать новое, интерес к энергосбережению и эффективности использования тепла и пр.

Дата проведення: 8.04.2015     Урок-презентація проектів в 11-А класі                                                                                    

Тема:  «Економно жити – себе і країну збагатити»

Мета: ознайомити учнів з матеріалами про енергетику і енергозбереження; розвивати вміння працювати в групах, аналізувати, порівнювати, робити самостійно висновки на основі здобутих знань з фізики, хімії, екології; виховувати економічне і екологічне мислення, толерантність, прагнення до поповнення знань.

17. 04. 2015 р.  під час уроку української мови на тему «Займенник»   учні 6 – В класу написали диктант «Прилади для  економії електроенергії».

Мета: ознайомити учнів із новинками сучасних технологій, які дають змогу зменшити витрати електроенергії в побуті та на підприємствах; на основі диктанту повторити розряди займенників; виховувати  відповідальне ставлення до проблеми енергозбереження.

Прилади для економії електроенергії

    З розвитком  сучасних технологій з'явилися прилади, які допомагаютьзначно заощадити електроенергію. До них належать різні дистанційні та автоматичні вимикачі, реле, трансформатори і багато іншого. Завдяки цим приладам економія електроенергії зростає в 8-10 разів.

   Їх робота полягає у можливості запрограмувати відключення світла на певний час. Зазвичай таймер має обмеження від десяти секунд до десяти хвилин. Крім того, подібні прилади дуже часто оснащуються мікрофонами, а їх включення відбувається від певного звуку. Так само можливе встановлення сутінкових вимикачів, що реагують на настання темряви.

    Щоб налагодити процес енергозбереження,  можна звернутись до спеціалізованих  компаній, що надають такі  послуги.

Дата проведення: 17.04.15      Виховний захід  у 6-х класах

Тема: Енергетичні рішення щодо запобігання змін клімату.

Мета:  сприяти формуванню уявлення учнів про те, що традиційні джерела енергії є однією із причин зміни клімату і   довкілля; привернути увагу до одного з факторів екологічної кризи – глобального потепління або «парникового ефекту»;

- розвивати бажання створити особистий проект нового поновлювального джерела енергії і розкрити його основні екологічні і економічні переваги над традиційними джерелами енергії; продовжувати формувати вміння аналізувати, порівнювати, самостійно робити висновки, працювати з літературою;

-  виховувати екологічно спрямоване мислення, бережливе та господарське ставлення до природи.

Дата проведення: 20.04.2015        Урок з фізики  у 7-Б класі

Тема: "Енергія в житті людини. Використання енергії людиною та охорона природи"

Мета: навчити учнів складати електричні схеми енергетичних систем за допомогою спеціального конструктора, а також розробити варіант найбільш ефективного джерела живлення для суспільних потреб;

розвивати прагнення до різних способів вирішення завдань, вміння перебудувати хід міркувань з прямого на зворотній; просторову уяву, систематичність і послідовність мислення.

виховувати розуміння цінності природи як першоджерела матеріальних і духовних сил суспільства і кожної людини; відповідальне ставлення до природного середовища.

22.04.2015  на уроці української мови учні 11-Б класу написали диктант «У пошуках джерел енергії».

Мета: зясувати рівень сформованості орфографічної та пунктуаційної грамотності учнів; удосконалювати вміння застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці; виховувати почуття відповідальності, заощадливості в побуті, бережливого ставлення до навколишнього середовища з метою збереження енергоресурсів держави.

Дата проведення:13.04.2015       Класна година у 8 – В класі

Тема: Як уберегтися від навколишньої кризи?

Мета: розглянути положення у країні, вплив кожної особистості на його покращення та регулювання; способи та процес уникнення кризової ситуації  у кожній сім’ї, спонукати дітей до роздумів над темою «Як я допомагаю батьківщині у складній ситуації?», сприяти вихованню екологічної свідомості у дітей; залучувати увагу до проблем використання енергії, економії енергії та енергоресурсів, охорони навколишнього середовища; створення мотивації для заощадження ресурсів і енергії; стимулювати інтерес до наукових досліджень та практичного застосування знань, отриманих в школі.

Дата проведення: 15. 04. 2015 р.   класна година  у  6 – В класі 

Тема  «Як стати грамотним користувачем електроенергії»

Мета: повідомити учням про проблеми використання електроенергії  в нашій країні  та  необхідність  її збереження , навчити економно використовувати електроенергію в побуті, виховувати  в учнів  звичку грамотно й розумно використовувати електричні ресурси.

     Учні  класу   демонстрували власні презентації  « Бережіть енергію в побуті», «Наш внесок в енергозбереження».  

А старшокласники, члени шкільного учнівського самоврядування,  провели гру  «Відкритий мікрофон», під час якої шестикласники мали можливість висловити свої думки,  розповісти, як у їхніх родинах зберігають електричну енергію, повідомити, що корисного вони дізналися, які зробили  висновки.

Дата проведення:  21.04.15      Виховний захід  у 6-х класах

Тема: «Сторінками минулого»

Мета: формування у вихованців розуміння вичерпності запасів природних ресурсів й виснаження земної кулі людством. Розвивати усвідомлення необхідності енергозбереження, розвиток життєвої компетенції, виховання почуттів співчуття та відповідальності за свої вчинки.  Виховувати почуття приналежності кожної людини до світового ресурсу, бажання економного ставлення до навколишнього  середовища.

Форма проведення: гра     

Дата проведення: 22.04.2015         

                  інтегрований урок англійської мови, географії та фізикиу 10-Бкласі

Тема: Англія  як енергозберігаюча країна

Мета: узагальнити вивчений матеріал по темі «Країна, мову якої вивчаємо», розвивати мовленнєві навички учнів, використовуючи активну лексику з теми, практикувати в аудіюванні тексту «Англія, як енергозберігаюча країна», вправлятися в пошуковому читанні тексту, формувати навички монологічного мовлення;  розвивати інтерес до країни, мову якої вивчаємо, розширювати знання про Велику Британію, підготувати учнів до самостійних усних повідомлень про порівняльну характеристику положення клімату, культури і науки і енергоефективності України та Великобританії.

Дата проведення: 16.04.2015                    Виховна година  в 11-А класі

Тема: Енергозбереження задля протидії зміни клімату

Мета: дати учням уявлення про те, що традиційні джерела енергії є однією з причин зміни клімату та довкілля; викликати бажання створити особистий проект нового поновлювального джерела енергії. 

 

Дата проведення:  24.04.2015                   5-В  клас

Вікторина «Збережемо природні ресурси в домашніх умовах»

Мета: навчити учнів збереженню природних ресурсів в домашніх умовах; виховання в учнів активної життєвої позиції і свідомого відношення до проблеми енергозбереження; удосконалювати вміння та навички енергозбереження

 

Дата проведення: 25.04.2015       Урок англійської мови  у 11-Б класі

Тема: Школи в Україні та Великобританії. Практика енергозберігаючих шкіл в Великобританії

Мета уроку:

 – удосконалювати навички усного та  писемного мовлення, читання, аудіювання; вчити аналізувати отриману інформацію про енергозберігаючі школи в Великобританії; систематизувати граматичний матеріал.

 – розвивати уміння робити зіставлення, висловлювати свою думку,  збагатити  словниковий запас.

 – виховувати розуміння важливого значення  енергозбереження, освіти    та оволодіння іноземною мовою і потреби  користуватися нею, як засобом  спілкування, виховувати повагу до школи.

Дата проведення: 22.04.2015

Вчитель: Гур'єва Тетяна Яківна

Урок-конкурс з англійської мови у 1 Б класі за темою: «Енергія. Крок за кроком до економії!».  

Мета: поповнити словниковий запас учнів, сформувати в них уявлення про поняття «energy», пояснити переклад слів  «довкілля, енергія, зберегти», навчити учнів розуміти їх в англомовному контексті;вчити розпізнавати вивчені букви у словах та реченнях,  розвивати просторову уяву, пам'ять, продуктивне мислення на основі роботи з тематичними малюнками,  формувати в учнів пізнавальний інтерес, виховувати турботливе ставлення до природи, навчатися енергозбереженню.  

Дата: 22.04.2015

Виховний західвчителя англійської мови Снігірь Оксани Валеріївни    «Let’s save the energy»

Клас: 3 –Г

Мета: Формування навичок свідомого  енергозбереження; виховання почуттів співчуття та відповідальності за свої вчинки; удосконалювати навички каліграфії, орфографії та читання з англійської мови; розвивати творчі здібності учнів; зацікавити учнів у вивченні англійської мови.

Форма проведення: інтерактивна подорож

20.04.15–30.04.15 прошел Конкурс синквейнов по теме: «Энергоефективная школа» среди 5-11 классов, проводимый учителем русского языка Шевченко Е.В.

Цели мероприятия:

– обучить учеников новому виду искусства – стинквейну, научить использовать и с удовольствием составлять данные стихотворения, обучить их новым способам и методам сохранения и бережного использования тепла в школе и дома;

развивать фонематический слух, технику чтения, стойкость и активность мозговой деятельности, усидчивость и терпение в изучение языковых единиц;

прививать любознательность, стремление познавать новое, интерес к энергосбережению и эффективности использования тепла и пр.

28.04.2015  Урок русского языка в 8 – В классе

 Тема: Обособленные члены предложения. Особенности составления предложений с обособленными членами предложений. Синтаксический анализ предложений.

Цели урока: 

узнать о новинках в мире науки по способам сохранение энергии, научные открытия и гаджеты экономящие энергию и деньги, изучить особенности обособленных членов предложения в русском языке, способы составления предложений с обособленными членами предложения, синтаксический анализ предложения с обособленными членами предложения;

развивать фонематический слух, технику чтения, стойкость и активность мозговой деятельности, усидчивость и терпение в изучение языковых единиц;

 прививать любознательность, стремление познавать новое, интерес к энергосбережению и эффективности использования тепла и пр.

22.04 2015   11-А  клас

Урок-конференція з англійської мови: «Захист навколишнього середовища. Зеконом енергію-врятуй світ»

1. Створити на уроці мовні ситуації, що моделюють обговоренняохоронинавколишнього середовища на міжнародній конференції «Захист навколишнього середовища. Зеконом енергію-врятуй світ»

екологами, лікарями, директорами великих промислових підприємств, які б мотивували використання іноземної мови з метою спілкування.

2. Домогтися реалізації головної мети уроку в процесі використання продуктивних вправ:  повідомлення й коментування фактів,  доказ положень,  опис явищ,  дискусія між всіма учнями групи.

3. Здійснювати мотивуючу індивідуалізацію: використовувати варіативні завдання, підбирати мовних партнерів з урахуванням спільності інтересів й контексту діяльності, вчити на практиці використовувати отримані зання з питань енергозбереження.

 

 Друк  E-mail