Звіт за березень 2015

Уроки та виховні заходи, що були проведені в рамках проекту "Енергоефективні школи"  у березні 2015 року.

 

 

Дата проведення : 02.03.20015         Урок Всесвітньої історії у 10-А класі

Тема: Велика Британія у 1920-х рр.  

Мета: описати і виділити основні чинники що призвели до росту економіки у післявоєнні роки, внутрішню політику консервативних і лейбористських урядів, охарактеризувати загальний страйк робітників 1925-1926 рр., проаналізувати закон про промислові конфлікти та тред-юніони 1927 р.

      Розвивати в учнів пізнавальні навички, бажання  прораховувати перспективи на майбутнє задля уникнення кризових явищ у виробництві, а також свідоме відношення до необхідності енергозбереження. Робити висновки й розвивати  професійне мислення, вміння аналізувати історичні події.

     Виховувати в дусі бережливого відношення до природних ресурсів, почуття національної свідомості, формування екологічної культури, встановлення зв’язків одержаних знань з практикою. 

Дата проведення: 03.04.2015            7-Б  клас

Тема: Проведення теплового аудиту шкільних приміщень

Мета: навчити учнів отримувати достовірні дані про реальний стан енергоспоживання у шкільних приміщення, аналізуючи параметри мікроклімату і зміну стану температури зовнішнього повітря; розвиватикритичне і аналітичне мислення, логіку;

виховувати розуміння того, що енергозбереження залежить від усвідомлення кожним його необхідності та є одним з головних завдань розвитку повноцінної особистості.

Дата проведення: 04.03.2015         Урок історії  в 11-А класі

ТемаЕнергозбереження - найдешевше "джерело" енергії.

Мета: розглянути методи енергозбереження  в повсякденному житті, пробудити в учнів зацікавлення до проблем енергозбереження, активізувати творчість учнів для їхнього розв’язання і можливість їх участі у вирішенні цих проблем.

Дата проведення:  05.03.15         Урок Основи здоров’я у 6-х класах

Тема: Безпека в побуті.

Мета:  сприяти формуванню в учнів уявлення про енергозберігаючі технології, розуміння ними необхідності бережливого ставлення до використання енергоносіїв;сформувати в учнів поняття про правила користування електричними приладами;

- розвивати навички роботи із різними джерелами інформації, уміння формулювати думку про способи економного використання електричної та теплової енергії, сприяти розвитку комунікативних навичок під час роботи у групі, уміння вислуховувати думку інших, формулювати власні переконання;

- сприяти вихованню активної життєвої позиції, почуття власної причетності до загальної справи, зокрема до проблем міста.

Дата проведення:  06.03.15      Виховний захід  у 6-х класах

Тема: Безпека твого дому.

Мета: сприяти формуванню в учнів поняття «тепло»;розуміти відмінність між теплотою та температурою; знати, у чому вимірюється тепло та температура; знати способи передачі тепла та про здатність різних матеріалів по-різному передавати тепло.

-  розвивати уміння формулювати думку про основні споруди підприємства теплопостачання та їх призначення;

- сприяти вихованню почуття власної причетності до проекту «Енергоефективна школа».

Дата проведення: 10.03.2015    Урок історії України в 10 – профільному класі

Тема: Утвердження диктатури Й.Сталіна. Сталінська індустріалізація України.

Мета: розкрити причини згортання нової економічної політики та переходу до форсованої індустріалізації; визначити мету й характер індустріалізації, з'ясувати її джерела; пояснити зміст основних термінів і понять.

      Розвивати в учнів навички критичного мислення, позитивного розв'язання суперечливих питань, розуміння наслідків індустріалізації у світовому масштабі – виснаження природних ресурсів (оскільки акцент робився на розвиток гірничодобувної, металургійної, машинобудівної та хімічної промисловості), будівництво підприємств призводитиме й до забруднення навколишнього середовища, робота в галузі електрифікації матиме, окрім позитивних й негативні явища, наприклад: для того, щоб 12 годин щодня протягом року горіла одна лампа потужністю 100 Вт, необхідно спалити 180 кг вугілля, внаслідок чого в атмосферу буде викинуто 425 кг вуглекислого газу.

     Виховуватипочуття національної свідомості: бережливе, економне використання сировини; любов до предмету. 

Дата проведення: 12.03.2015    Виховний  захід в 6-А  класі

Тема: Дім

Мета: формування у вихованців розуміння, що потепління льодовиків, освоєння цілини,  неекономне використання водних ресурсів, забруднення навколишнього середовища підприємствами, осушення боліт призведе до світової катастрофи. Усвідомлення необхідності енергозбереження, розвиток життєвої компетенції, виховання почуттів співчуття та відповідальності за свої вчинки. 

Форма проведення: перегляд документального фільму та обговорення побаченого. 

Дата проведення 16.03.2015          Класна година  у 8-В  класі

Тема: Новинки світу культури та техніки. Як зберегти енергію?

Мета: сприяти вихованню екологічної свідомості у дітей; залучувати увагу до проблем використання енергії, економії енергії та енергоресурсів, охорони навколишнього середовища; створення мотивації для заощадження ресурсів і енергії; стимулювати інтерес до наукових досліджень та практичного застосування знань, отриманих в школі, зацікавити та спонукати до очищення навколишнього середовища, виходу на суботники та переробітки відходів для заощадження та економії.

Дата:13.03.2015    Виховнийзахід  «10 steps to save the energy» у 6-А класі

вчителя англійської мови Снігірь О.В

Мета: Формування в учнів основ ощадливості; Виховання культури енергоспоживання; 
Розвиток умінь учнів працювати з різними джерелами інформації на англійській мові; виділяти головне, порівнювати, узагальнювати, робити правильні висновки; Виховувати  екологічно  спрямоване  мислення, бережливе  ставлення  до  природи;
Форма проведення: усний журнал.

Дата проведення: 17.03.2015     Урок Всесвітньої історії у 7-Г класі

Тема: особливості розвитку культури та історичне значення Галицько-Волинської держави.

Мета:  на основі фактичного матеріалу, додаткових джерел розглянути культуру Галицько-Волинської держави; розкрити особливості розвитку освіти, літератури, архітектури, мистецтва, містобудування в період Галицько-Волинської держави; розширити знання учнів за межами програми.

Розви­вати вміння давати стислу характеристику пам'яткам культури, розкривати їх значення в історичному процесі; висловлювати власну думку, брати участь в обговоренні історичних питань.

Виховуватив учнів любов до рід­ного краю;  під час обговорення щодо покладів в земній корі на території Галицько-Волинської держави пробудити в дітей почуття необхідності економного використання сировини щоб не мати трагічних наслідків у майбутньому, ознаки чого проявляються уже сьогодні; виховувати любов до предмету. 

Дата:18.03.2015   Урок англійської мови «Stop! Doyouturnoffthelightу 3-Г класі

вчителя Снігірь О.В.

Мета:активізувати участь учнів у процесі енергозбереження; виявляти здатність учнів до цілеспрямованої роботи з інформацією на англійській мові; розвивати здатність до творчої діяльності; розвивати фонетичний та інтонаційний слух, мовну здогадку.

 

Дата проведення:  19.03.2015           Позакласний захід у 10-А  класі

Тема: "Перевірка електричних схем. Дослідження альтернативних джерел енергії"

Мета:навчити учнів складати електричні схеми енергетичних систем за допомогою спеціального конструктора, а також розробити варіант найбільш ефективного джерела живлення для суспільних потреб;

розвивати вміння і навички складання електричних кіл, логіку, критичне мислення, пам'ять;

виховувати усвідомлення пріоритету загальнолюдських цінностей, пов'язаних з енергозбереженням, формування таких якостей особистості  як відповідність, організованість, дисциплінованість.

Дата проведення: 19.03.2015      Виховна година  в 11-А класі

Тема: Енергозбереження у нашому побуті.

Мета: ознайомити учнів із заходами щодо енергозбереження, дати корисні      поради; розширити уявлення учнів про електричні прилади й електричний струм; спонукати учнів до виконання правил безпечного користування електроприладами; формувати у дітей світогляд дбайливого господаря своєї країни; розвивати зацікавленість учнів до проведення заходів енергозбереження; виховувати відповідальність.

Дата проведення: 20.03.2015          Урок з фізики у 8-Б класі

Тема:"Способи збереження енергетичних ресурсів. Енергозберігаючі технології. Використання людиною енергії. Охорона природи"

Мета:навчити учнів визначати ефективність використання паливно-енергетичних ресурсів та знаходити резерви економії;  розвивати уяву, абстрактне мислення, пам'ять;

виховувати почуття відповідальності, бережливості та і ощадливості, формувати реалістичну "Я-концепцію".

 

 Друк  E-mail