Звіт за лютий 2015

Уроки та виховні заходи, що були проведені в рамках проекту "Енергоефективні школи"  у лютому 2015 року.

 

Дата проведення: 07.02.15      Урок Основи здоров’я   у 6-х класах

Тема: Правила користування електроприладами, водогоном, тепловими мережами.

Мета:

- ознайомити учнів з особливостями та розвитком енергетики; поглибити знання про альтернативні види палива і енергії;

- продовжити розвивати практичні навички з проблем енергетики; вміти знаходити шляхи їх вирішення;

- виховувати бережливе ставлення до природних ресурсів та формувати в учнів риси справжніх господарів країни.

Дата проведення:  08.02.15           Виховний захід у 6-х класах

Тема: Технічні проблеми теплопостачання.

Мета:

- сприяти формуванню уявлення учнів про основні проблеми підприємств теплопостачання; зрозуміти, чому незадовільний стан основних фондів спричиняє високе енергоспоживання під час вироблення тепла;

- розвивати уміння формулювати думку щодо значних втрат тепла під час його подачі до споживачів та про технічні засоби, які дають можливість зменшити втрати тепла у трубопроводах;

- вміння працювати групами,  виховувати толерантність, прагнення до збагачення знань, уміння захищати свої думки. 

Дата проведення 09.02.2015        Класна година у 8-В  класі

Тема: Енергозбереження

Мета уроку: сприяти вихованню екологічної свідомості у дітей; залучувати увагу до проблем використання енергії, економії енергії та енергоресурсів, охорони навколишнього середовища; створення мотивації для заощадження ресурсів і енергії; стимулювати інтерес до наукових досліджень та практичного застосування знань, отриманих в школі.

Дата проведення: 10.02.2015                    Урок  у  5-В класі

Тема: Present Simple. Подорож до енергозберігаючої Країни чудес. TravellingtotheEnergyConservationWonderland.

Мета уроку:

Практична: Через урок-подорож занурити дітей у казкове енергозберігаюче англомовне середовище. Подорожуючи з дівчинкою Алісою по Країні Чудес повторити з учнями матеріал з тем «Енергозберігання» “Погода”, “Годинник”, “Професії”. Практикувати їх у створенні діалогів, читанні текстів, аудіюванні звуків, слів та речень. Закріпити навички читання, аудіювання, говоріння, письма.

Освітня:  Закріпити в учнів розуміння  граматичного правила по утворенню запитальних речень у Present Simple Tense, застосувати його на практиці. Вчити енергозбереженню в домашніх умовах.

Розвиваюча: Розвивати в учнів мовлення, фонетичний слух, навички розуміння і виконання енергозбереження, тренувати учнів у читанні англомовного тексту, розвивати навички аудіювання, говоріння. Вчити працювати у парах.

Виховна: Через цікаву подорож, у якій використовується іншомовний матеріал,  виховувати в учнів любов до англійської мови, до енергозбереження. Виховувати турботливість та співчуття до тих, хто потрапив у біду.

Дата проведення:  12.02.2015           Позакласний захід у 6-А  класі

Тема: Збережи планету

Мета: усвідомлення необхідності збереження природних ресурсів та вкрай уже невідкладної роботи над енергозбереженням. Знати основні проблеми споживачів у теплопостачанні, розуміти зв'язок між проблемами підприємства теплопостачання та проблемами споживачів, усвідомлення, що тепло в квартирі залежить від стану системи опалення будинку та квартири. Розвивати вміння аналізу ситуації та бажання запропонувати ідею щодо виправлення сьогодення, розуміння, що тепловий режим у кожній квартирі залежить від додержання дисципліни використання теплової енергії усіма мешканцями будинку, розуміння, що дає споживачеві встановлення лічильника тепла та гарячої води. Виховувати економність.

Форма проведення: проектні роботи 

Дата проведення:  17.02.2015           Позакласний захід у 8-В класі

Тема: "Калькулятор викидів вуглекислого газу у домашньому господарстві"

Мета: навчити учнів складати електричні схеми енергетичних систем за допомогою спеціального конструктора, а також розробити варіант найбільш ефективного джерела живлення для суспільних потреб;

розвивати прагнення до оцінки достовірності, реальності отриманих результатів при вирішенні завдань, логіку, критичне мислення, пам'ять;

виховувати економічно свідоме ставлення до природного середовища, до праці і шкільного майна, до особистих речей; вміння зіставляти особисті потреби

Дата проведення: 18.02.2015р.                      Урок історії в 11-А класі

Тема: Енергозберігаючі ресурси.

Мета: поглибити знання учнів про традиційні та нетрадиційні джерела енергії; ознайомити з досвідом країн світу щодо використання альтернативних джерел енергії; показати зв'язок енергетики та екології, їхню взаємодію; сприяти залученню учнів до дискусії, практичної діяльності в групах, яка спрямована на пошуки шляхів раціонального збереження природних ресурсів; стимулювати інтерес до практичного застосування знань; виховувати відповідальність за свої дії відносно оточуючого середовища.

Дата: 20.02.2015   Урок англ. мови «Alternativeenergy- letschangethefuture»у 10-А

вчителя Снігірь О.В.

Мета:Формувати екологічну свідомість, удосконалювати рівень побутових знань з енергозбереження для формування нового світогляду на проблему енергозбереження. Розвивати навички читання та перекладу; Вдосконалювати навички монологічного та діалогічного мовлення; Удосконалювати навички аудіювання слів, словосполучень, та текстів; Розвивати здатність до творчої діяльності, толерантності, терпимості до чужої думки, уміння вести діалог. Виховувати в учнів самостійність, мислення, кмітливість.

Дата проведення:  23.02.2015 рік        Урок з фізики у 10-А класі

Тема: "Парова турбіна. Екологічні проблеми використання теплових двигунів"

Мета: ввести поняття про парову турбіну і розкрити проблеми використання теплових двигунів, а також самостійно перебудовувати  алгоритм розв'язання запропонованих задач, з метою раціонального використання паливних ресурсів;

- виховувати почуття відповідальності, бережливості та і ощадливості, формувати реалістичну "Я-концепцію".

Бинарный урок русского языка и факультатива «Энергоэффективная школа»

проведенный в 6 – А классе 23.02.2015,    в 6 – Б, В классах 27.02.2015

Тема:  Как сохранить и эффективно использовать тепло в школе и дома.

Цели урока:

обучающие: узнать причины утраты тепла в помещение, изучение способов сохранения и эффективного использования тепла в школе и дома;

развивающие:развивать фонематический слух, технику чтения, стойкость и активность мозговой деятельности, усидчивость и терпение в изучение языковых единиц;

воспитательные:прививать любознательность, стремление познавать новое, интерес к энергосбережению и эффективности использования тепла и пр. 

Дата проведення: 24.02. 2015 .               5-В клас

Конкурс презентацій на тему:  «Енергозбереження – перший крок до розвитку країни»

Навчальна мета : навчання учнів енергозбереженню на практиці;

Виховна:  виховання в учнів активної життєвої позиції і свідомого відношення до проблеми енергозбереження,

Розвиваюча: розвиток творчих умінь, виховання почуття колективізму і вміння працювати в групах.

Робота: захист створених учнями мультимедійних презентацій.

Дата проведення: 25.02.2015              Виховна година  в 11-А класі

Тема: Збереження електроенергії - справа кожного громадянина.

    Мета уроку: формувати  уявлення про енергію, яка є джерелом для роботи всіх технічних  пристроїв та механізмів та життєву необхідність енергозбереження; сприяти формуванню в учнів уявлення про енергозберігаючі  технології, розуміння ними необхідності бережливого ставлення до використання енергоносіїв; розвивати  навички роботи із різними джерелами інформації, уміння формулювати думку про способи економного використання електричної та теплової енергії, виховувати бережне ставлення до навколишнього середовища.

     

 

 Друк  E-mail